top of page

TOEFL iBT กลับมาใช้ได้อีกครั้งสำหรับการขอวีซ่าออสเตรเลีย


ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย! ผลสอบ TOEFL iBT กลับมาเป็นที่ยอมรับอีกครั้งในการเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเภทต่างๆ รวมถึงวีซ่านักเรียน


สำนักงานทดสอบการศึกษา (Educational Testing Service: ETS) ของออสเตรเลียประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2024 ผลสอบ TOEFL iBT จะถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งสำหรับการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย  


การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงของกรมกิจการภายในประเทศออสเตรเลีย (Department of Home Affairs: DHA) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2023 ที่เคยระงับการยอมรับผลสอบ TOEFL iBT สำหรับการยื่นวีซ่าเป็นการชั่วคราว


หลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบ DHA ได้ยืนยันว่า บททดสอบ TOEFL iBT แบบปรับปรุงใหม่ มีมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เข้มงวด ซึ่งตรงตามข้อกำหนดของ DHA ทาง ETS รู้สึกขอบคุณต่อการรับรองครั้งนี้ โดยระบุว่า "เราชื่นชมมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เข้มงวดของ DHA และการยอมรับว่า TOEFL iBT สามารถรองรับมาตรฐานเหล่านั้นได้"


TOEFL iBT เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในฐานะบททดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการชั้นนำ โดยสถาบันการศึกษากว่า 12,500 แห่งทั่วโลกให้การยอมรับ


ข้อควรทราบเกี่ยวกับการใช้ผลสอบ TOEFL iBT สำหรับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

สถานที่สอบ: คุณต้องเข้าสอบ TOEFL iBT ที่ศูนย์สอบที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น รัฐบาลออสเตรเลียไม่รับรองผลการสอบแบบออนไลน์

ช่วงเวลา: ผลการสอบ TOEFL iBT ที่ทำการสอบระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2023 ถึง 4 พฤษภาคม 2024 จะไม่สามารถนำไปใช้ยื่นขอวีซ่าได้

ผลสอบเก่า: ผลการสอบ TOEFL iBT ที่สอบก่อนวันที่ 26 กรกฎาคม 2023 ยังคงมีผลตามปกติ
2 views0 comments

Comments


bottom of page