top of page

เรียนต่อออสเตรเลียไม่ง้อ IELTS 2024


เคยไหมที่ฝันอยากเรียนต่อออสเตรเลีย แต่กังวลเรื่องคะแนน IELTS ซึ่งเป็นการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการยื่นสมัครเรียนหรือขอวีซ่า


วันนี้ทีมงานจะช่วยไขข้อสงสัยว่า "เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเรียนต่อออสเตรเลียโดยไม่ต้องใช้ IELTS "


ตอบ: "ได้" ค่ะ และถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งอาจไม่บังคับให้ใช้ IELTS คุณก็ยังต้องแสดงระดับหรือความสามารถทางภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดในการขอวีซ่านักเรียนอยู่ดี โดยวิธีการดังนี้:


 • ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย เช่น ELICOS หรือ EAP อันเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท หลักสูตรเหล่านี้มักไม่กำหนดคะแนน IELTS

 • จบการศึกษาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

 • หลักสูตร Pathway เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนต่างชาติก่อนเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรเหล่านี้มักรวมการเรียนภาษาอังกฤษ วิชาพื้นฐาน และทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร Pathway มักไม่กำหนดคะแนน IELTS

 • มีผลคะแนนจากการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง เช่น TOEFL, PTE Academic หรือ Duolingo English Test

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท จากสถาบันที่ได้รับการรับรอง

 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปี ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

 • นักเรียนที่มีผลงานทางวิชาการดีเยี่ยม เช่น คะแนนเฉลี่ยสูง หรือรางวัลทางวิชาการ อาจได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนด IELTS


แม้ว่าจะมีหลายวิธีที่นักเรียนไทยสามารถเรียนต่อออสเตรเลียโดยไม่ต้องใช้ IELTS แต่การมีคะแนน IELTS จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัครเข้าเรียนและได้รับทุนการศึกษา นักเรียนควรตรวจสอบข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่สนใจอย่างละเอียดก่อนสมัครเรียน นักเรียนควรเตรียมตัวสำหรับการเรียนในต่างประเทศอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ


ตามข้อมูล International Student Data ในปี 2023 นักศึกษานานาชาติกว่า 500,000 คน เลือกเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำในออสเตรเลียที่ไม่ต้องใช้ IELTS แค่อย่างเดียว มหาวิทยาลัยเหล่านี้ ยอมรับผลการวัดระดับภาษาอังกฤษในรูปแบบอื่นๆ อาทิ

 • TOEFL iBT

 • Pearson Test of English Academic PTE

 • Cambridge Advanced CAE

 • Cambridge English CPE

 • Occupational English Test OET


นอกเหนือจากการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษทางเลือกแล้ว ยังมีวิธีการอื่นๆ ในการเรียนต่อออสเตรเลียโดยไม่ต้องใช้ IELTS ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติด้วยวิธีอื่นๆนอกจาก IELTS ก็มี

 1. The University of Queensland:

 2. Swinburne University of Technology

 3. Bond University

 4. The University of New South Wales:

 5. The University of Southern Queensland

 6. The University of Adelaide

 7. The University of South Australia

 8. Macquarie University


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

บริการของเรา
 • ให้คำปรึกษา ฟรีสำหรับน้องๆที่พร้อมยื่นวีซ่านักเรียนเพื่อเลือกสถาบันการศึกษาให้ตรงตามไลฟ์สไตล์ของน้องๆเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

 • บริการทำ Tax File Number

 • บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน

 • บริการแปลเอกสารโดย NAATI

 • บริการหาพี่พักและรถรับส่งสนามบิน Oneway และ Round Trip

 • และบริการอื่นๆอีกมากมาย


 

ช่องทางการติดต่อของเรา

Phone: (04) 7915 4195

LINE ID: @ttandtservices

อย่าตัดสินใจช้า เพราะวีซ่ารอคุณอยู่


See less

71 views0 comments

コメント


bottom of page