top of page

ประกันสุขภาพ OSHC สำหรับนักเรียนต่างชาติในออสเตรเลียประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติในออสเตรเลีย

ประกันสุขภาพ หรือ Overseas Student Health Cover (OSHC) เป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องมีก่อนเดินทางมาเรียนในออสเตรเลีย โดยผู้ถือวีซ่านักเรียนทุกคนจะต้องมี OSHC ครอบคลุมระยะเวลาที่มาเรียนในออสเตรเลีย


การมาเรียนในต่างแดนนักเรียนอาจจะต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เราไม่คุ้นเคย อีกทั้งยังไม่มีระบบซัพพอร์ตที่เข้าถึงได้ง่ายเหมือนในประเทศแม่ ดังนั้นรัฐบาลจึงกำหนดให้นักเรียนต่างชาติทุกคนต้องมี OSHC เพื่อที่จะได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บป่วยแบบไร้กังวล OSHC ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์ ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่ายา และค่ารถพยายาล เป็นต้น ซึ่งจะมีหลายแบบให้เลือกซื้อตามความจำเป็นและความต้องการของนักเรียน


Overseas Student Health Cover (OSHC) มี 3 แบบ คือ
 • Single Cover เป็นประกันแบบเดี่ยว เหมาะสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนออสเตรเลียที่ไม่มีผู้ติดตาม

 • Couple Cover เป็นประกันแบบคู่ เหมาะสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนออสเตรเลียที่มีคู่สมรส ติดตามมาด้วย

 • Family Cover เป็นประกันแบบครอบครัว เหมาะสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนออสเตรเลียที่มีครอบครัว (คู่สมรสและลูก) ติดตามมาด้วย

ราคาประกันสุขภาพ OSHC จะขึ้นอยู่ระยะเวลาในการเรียนต่อและแบบแผนที่เลือก ยิ่งเรียนนานเบี้ยประกันที่ต้องส่งก็สูงขึ้น แต่วงเงินประกันก็จะสูงขึ้นเช่นกัน การคุ้มครองของประกัน OSHC จะไม่ครอบคลุมการรักษาฟันหรือบริการเสริมอื่นๆ เช่น การทำกายภาพบำบัด, การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคเท้า, การตรวจสายตา หรือการรักษาแบบไคโรแพรคติก เป็นต้น


ราคาประกันสุขภาพ

ราคาประกันสุขภาพในออสเตรเลียขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ต้องการครอบคลุม และบริษัทประกันที่เราเลือก


โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งมาเรียนที่นี่นาน ค่าประกันก็ยิ่งสูงตามไปด้วย ซึ่งจะต้องจ่ายเหมาตามระยะเวลาที่เรามาเรียนที่นี่ แม้ว่าบางบริษัทจะมีแบบผ่อนจ่ายเป็นงวด เช่น รายเดือน หรือ รายสามเดือน ก็ตาม


OSHC แบบพรีเมี่ยมสำหรับนักเรียนต่างชาติราคาอยู่ที่ประมาณ 300 – 500 AUD ต่อเทอม หรือ 1,200 – 2,000 AUD ต่อปี โดยราคาประกันที่เราซื้อก็จะแตกต่างกันไปอีก ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เราเลือก และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่เราจ่ายเพิ่ม


ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นออสเตรเลียไม่อนุญาตให้นักเรียนซื้อประกันหลังเริ่มเรียนแล้ว ดังนั้น นักเรียนจะต้องซื้อประกันตั้งแต่แรกก่อนเริ่มเปิดเทอมและจะต้องมีประกันสุขภาพก่อนเดินทางมาเรียนในออสเตรเลียด้วย


ใช้เวลานานเท่าไรในการขอประกันสุขภาพ OSHC

กระบวนการในการสมัครประกัน OSHC จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 3 วันทำการ ทั้งนี้แต่ละบริษัทอาจจะมีระยะเวลาดำเนินการต่างกัน


ประกันสุขภาพ OSHC ครอบคลุมระยะเวลานานเท่าไร

ระยะเวลาของประกันสุขภาพจะครอบคลุมระยะเวลานานเท่าไรก็ขึ้นอยู่กับนโยบายประกันที่เราเลือก ซึ่งมีตั้งแต่แบบ หนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งปี หรือครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่เรียน ประกันสุขภาพจะเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่เรา activate ประกัน


แต่โดยปกติแล้ว นักเรียนจะได้รับคำแนะนำให้ซื้อประกันครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่อยู่ในออสเตรเลีย อันเป็นภาคบังคับจากอิมมิเกรชั่นอยู่แล้ว ถ้าหากนักเรียนซื้อประกันไม่ครอบคลุมระยะเวลาที่เราจะต้องอาศัยในออสเตรเลีย ก็จะส่งผลให้ระยะเวลาของวีซ่าเราสั้นลงตามนั้นด้วย ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาตามมา


เมื่อประกันสุขภาพหมดอายุ เราจะต้องทำการสมัครใหม่เอง เพราะประกันสุขภาพนี้จะไม่เริ่มต้นใหม่ด้วยตัวของมันเอง นอกจากนี้ ถ้าหากนักเรียนยกเลิกประกันสุขภาพหรือปล่อยให้ประกันหมดอายุก่อนระยะเวลาที่เราจะกลับไทย ก็จะกลายเป็นละเมิดเงื่อนไขของวีซ่า อันจะนำไปสู่การยกเลิกวีซ่าหรือการถูกส่งกลับประเทศ

ทำไมนักเรียนต่างชาติจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพ OSHC

นอกจากเหตุผลที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีเหตุผลอื่นๆ ที่อธิบายว่านักเรียนต่างชาติจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพ OSHC


 1. ประกันสุขภาพ OSHC ถูกออกแบบมาเพื่อครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและค่าโรงพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาต่างชาติระหว่างอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย ในบางครั้ง OSHC ก็สามารถครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลของนักเรียนได้ถึง 100% ของค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลที่นักเรียนใช้บริการ ซึ่งเราสามารถสอบถามได้ว่าสถานที่เหล่านี้เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทประกันของเราหรือไม่ ดังนั้น นักเรียนจึงควรปรึกษาเอเจ้นท์ว่าบริษัทประกันไหนครอบคลุมคลินิกหรือสถานพยาบาลในเมืองที่เราไปเรียนมากที่สุด

 2. อิมมิเกรชั่นออสเตรเลียกำหนดให้ผู้ถือวีซ่านักเรียนทุกคนต้องมีประกันสุขภาพ หากนักเรียนต่างชาติไม่มีประกันสุขภาพ OSHC ทางอิมมิเกรชั่นก็จะไม่ออกวีซ่านักเรียนให้ จึงไม่สามารถเดินทางมาเรียนในออสเตรเลียได้ ดังนั้น นักเรียนควรจัดการซื้อประกันสุขภาพให้ครอบคลุมกับระยะเวลาของหลักสูตรที่เราจะเรียนทั้งหมด

 3. บางมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาก็กำหนดให้นักเรียนต้องมี ในการที่จะสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยหรือบางสถาบันการศึกษา ทางสถาบันก็บังคับให้นักเรียนต้องมีประกันสุขภาพเสียก่อน ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกว่านักเรียนมีความพร้อมในการสมัครเรียน

 4. ประกันสุขภาพ OSHC ราคาถูกกว่าประกันประเภทอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประกันสุขภาพอื่นๆในออสเตรเลียแล้ว OSHC ถือว่าราคาถูกกว่ามาก เพราะเป็นประกันที่ถูกออกแบบมาเพื่อค่ารักษาพยาบาลหรือค่าโรงพยาบาลที่จำเป็นสำหรับผู้อาศัยในออสเตรเลียชั่วคราว ดังนั้น OSHC ส่วนใหญ่จึงไม่มีสิทธิประโยชน์บางอย่างประกันสุขภาพอื่นๆ มี เช่น ทันตกรรม การตรวจสายตา การฝังเข็ม การจัดกระดูก เป็นต้น แต่บางประกันก็มีตัวเลือกนี้ให้นักเรียนได้เลือกด้วยเช่นกัน ซึ่งแน่นอนว่าราคาก็ย่อมสูงขึ้น


ซื้อประกันสุขภาพ OSHC ได้ที่ไหน

ตอนนี้มีบริษัทเพียง 6 แห่งที่ได้รับการรับรองในการจำหน่วยแผนประกันสุขภาพ OSHC จากรัฐบาลออสเตรเลีย ได้แก่

 1. ahm OSHC

 2. Allianz Care Australia

 3. BUPA Australia

 4. CBHS International Health

 5. Medibank Private

 6. NIB OSHC


 • เมื่อสมัครประกัน ที่อยู่ในประกันต้องเป็นที่อยู่ในออสเตรเลียเพื่อให้บริษัทส่งบัตรประกันให้ได้

 • ประกัน OSHC จะใช้ได้กับการรักษาพยาบาลในออสเตรเลียเท่านั้น

 • ต้องเช็คให้แน่ใจเสมอว่าประกันยังไม่หมดอายุ เพราะหากหมดอายุและหยุดส่งเบี้ยประกันเมื่อไหร่อาจส่งผลกระทบต่อวีซ่านักเรียนด้วย

วิธีการใช้บัตรประกันสุขภาพ OSHC

ทุกครั้งเมื่อไปพบแพทย์ หรือเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่จะขอดูบัตรประกันสุขภาพ OSHC ของเรา หากเราไม่ได้นำบัตรไปด้วย ก็ยังสามารถได้รับการรักษาจากแพทย์ เพียงแต่เราต้องออกค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน


บางครั้ง นักเรียนอาจจะต้องจ่ายส่วนต่างของค่ารักษา ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อประกันครอบคลุมเพียงบางส่วนของการรักษานั้น ในส่วนที่ประกันไม่ครอบคลุมก็คือส่วนที่เราต้องจ่ายส่วนต่างนั่นเอง


บริษัท OSHC บางรายที่เป็นพาร์ทเนอร์กับคลินิกหรือโรงพยาบาลที่เราไปใช้บริการ จะส่งผลให้เราจ่ายส่วนต่างน้อยลงหรือไม่ต้องยุ่งยากเรื่องเอกสารมากมาย


ทาง TT&T Services ได้รวมบริการซื้อประกันสุขภาพเข้ากับการให้คำปรึกษาด้านการเรียน และยื่นวีซ่านักเรียนอยู่แล้ว โดยเราจะพิจารณาจากความคุ้มค่าของประกันและขอบเขตการครอบคลุม ดังนั้น น้องๆจึงหายห่วงได้


 

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับประกันสุขภาพทาง ทีมงานของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะ

Phone: (04) 7915 4195

LINE ID: @ttandtservicesau

Address: 202/368 Sussex St, Sydney NSW 2000
103 views0 comments

Σχόλια


bottom of page