top of page

นักเรียนสามารถลาพักการเรียนขณะเปิดเทอมอยู่ได้หรือไม่


เรื่องลากลับไทยขณะเปิดเทอมอยู่เป็นคำถามที่ทีมงาน TT&T ได้รับค่อนข้างบ่อย


โดยทั่วไปแล้ว วีซ่านักเรียน (Student Visa subclass 500) อนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียนได้ โดยจำกัดจำนวนวันลา หรือห้ามลาในช่วงเวลาบางช่วงของปี และทุกหลักสูตรจะมีช่วงเวลาพักร้อนที่ไม่เหมือนกัน


ในช่วงปิดเทอม นักเรียนมีตัวเลือกที่จะทำงานแบบ full-time หรือจะใช้เวลานี้กลับบ้านเกิดหรือเที่ยวต่างประเทศก็ได้ อันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการพักร้อน อย่างไรก็ตาม บางคนอาจมีความจำเป็นต้องลาและขาดเรียนระหว่างเปิดเทอมอยู่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว โรงเรียนมักไม่อนุญาตให้ลาหรือหยุดเรียนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้


 • ปัญหาทางการเงิน

 • ปัญหาความสัมพันธ์

 • เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน

 • งานแต่งงาน

 • กิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา

 • วันหยุดทั่วไป


ตัวอย่างเช่น หากนักเรียนเจอเที่ยวบินราคาถูกไปบาหลีและต้องการเดินทางไปพักผ่อนสองสามสัปดาห์ แต่ช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับเปิดเทอม โรงเรียนก็จะไม่อนุญาตให้ลา และหากผู้เรียนยังคงเดินทางไปโดยไม่ได้รับอนุญาต โรงเรียนก็อาจจะยกเลิก CoE และ Department of Home Affairs จะได้รับแจ้ง ซึ่งอาจส่งผลต่อการยกเลิกวีซ่านักเรียนในภายต่อมา


เหตุผลในการลาที่โรงเรียนอนุญาต

 • เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บรุนแรง

 • สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยร้ายแรงหรือมีการสูญเสีย

 • การตั้งครรภ์หรือคลอดบุตร

 • ความวุ่นวายทางการเมืองหรือภัยธรรมชาติในประเทศบ้านเกิด

 • เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลวีซ่าของคุณที่ล่าช้า

 • ประสบการณ์ที่เลวร้าย เช่น ผู้เรียนประสบเหตุหรือเป็นพยานในเหตุอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุ


การยื่นขอหยุดพักการเรียน (Leave of Absence)

 • เพื่อขออนุญาตหยุดพักการเรียน นักเรียนจำเป็นต้องยื่นคำร้องพร้อมกับเอกสารสนับสนุนให้กับทางโรงเรียน ซึ่งเอกสารเหล่านี้อาจเป็นใบรับรองแพทย์ ใบมรณบัตร รายงานตำรวจ และตั๋วเครื่องบินไปกลับ

 • สิ่งสำคัญ คือ นักเรียนจะต้องได้รับอนุญาตจากโรงเรียนสำหรับการหยุดพักการเรียนระหว่างเทอม เนื่องจากว่า หากถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเรียกตรวจสอบขณะเดินทางกลับ คุณจำเป็นต้องแสดหลักฐานนี้เป็นการยืนยันเพื่อให้สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้อีกครั้ง และเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ยกเลิกวีซ่านักเรียนของคุณ หากคุณไม่มีหลักฐานการขออนุญาตหยุดพักการเรียน ไม่มีใบอนุญาตจากวิทยาลัย หรือหากเอกสารของคุณเป็นของปลอม

 • ในกรณีที่คุณต้องการหยุดพักการเรียนนานกว่าสองสัปดาห์ คุณอาจจำเป็นต้องเลื่อนการศึกษาของคุณออกไป (defer) และยื่นขอวีซ่าใหม่เมื่อคุณต้องการกลับมาเรียนต่อ


บริการสนับสนุนจาก TT&T Services

พี่ๆ TT&T Services สามารถช่วยน้องๆประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพื่อลาพักการเรียน หรือกำหนดช่วงพักการเรียนระหว่างหลักสูตร รวมถึงวางแผนช่วงพักยาวระหว่างเทอมได้ค่ะ เรามีทีมงานที่คอยให้การสนับสนุนนักเรียนตลอดเวลาค่ะ


สำหรับน้องๆที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่จำเป็นต้องพักการเรียน และต้องการความช่วยเหลือในการยื่นขอใบอนุญาตจากสถาบันการศึกษา เรายินดีที่จะช่วยเหลือเช่นกัน


ติดต่อเราวันนี้ เพื่อขอความช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอหยุดพักการเรียน

Facebook Inbox: TT&T Services

Line Official: @ttandtservices

Thailand: 083 561 4166

Sydney: 0466 826 788

Melbourne: 0479 154 195


12 views0 comments

Comments


bottom of page