top of page

คอร์สภาษาอังกฤษ (ELICOS) ในออสเตรเลียออสเตรเลียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเรียนทั่วโลกที่ต้องการมาเรียนภาษาอังกฤษ (ELICOS) เนื่องด้วยคุณภาพของการเรียนการสอน และหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนที่มีแตกต่างกันไป


ในบทความนี้ TT&T Services จึงต้องการนำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ ELICOS อย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้น้องๆ ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจมาเรียนภาษาที่ออสเตรเลียค่ะ


ELICOS คืออะไร

เมื่อพูดถึงการเรียนภาษาอังกฤษในออสเตรเลีย ก็ต้องพูดถึง ELICOS ซึ่งเป็นตัวย่อของหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ ได้แก่

E: English

L: Language

I: Intensive

C: Course for

O: Overseas

S: Students


ELICOS มีหลายหลักสูตรซึ่งถูกแบบมาเพื่อจุดประสงค์แตกต่างกันไปของผู้เรียนตามตารางด้านล่างนี้


​จุดประสงค์ของนักเรียน

​หลักสูตร ELICOS ที่แนะนำ

​เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

​General English (มีตั้งแต่ระดับ Elementary/ Pre-intermediate/ Intermediate/ Upper Intermediate/ Advanced)

​เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ทำงานในออสเตรเลีย

​English for Special Purpose

เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเรียนต่อในออสเตรเลียในระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา และปริญญา

​English for Academic Purpose

เพื่อพัฒนาทักษะภาษาในการสอบ IELTS หรือ TOEFL

​IELTS / TOEFL Preparation

​เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง เช่น งานบริการ งานในครัว

​English for Special Purposes

เพื่อสอนภาษาอังกฤษในประเทศของตนเอง

​English for Teaching

​เพื่อเรียนภาษาอังกฤษและท่องเที่ยวไปด้วย

​Study Tour

โรงเรียนที่เปิดสอน ELICOS ส่วนใหญ่จะเปิดสอนหลักสูตร General English และ IELTS/TOEFL Preparation บางโรงเรียนเปิดสอนครบทุกหลักสูตรในข้างต้น ดังนั้น เราจึงควรหาข้อมูลก่อนว่าโรงเรียนที่อยากเรียนเปิดสอนหลักสูตรที่เราต้องการหรือไม่


ใครสามารถเรียน ELICOS ได้บ้าง

หลักสูตร ELICOS ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในออสเตรเลียโดยเฉพาะ โดยนักเรียนจะต้องสอบวัดผลระดับภาษาก่อนเพื่อที่จะได้รับการสอนที่ตรงกับความต้องการและระดับภาษาของนักเรียนอย่างแท้จริง เพราะในแต่ละระดับภาษาจะมีความยากง่ายและมีการดูแลนักเรียนต่างกัน


ระยะเวลาการเรียน ELICOS ในออสเตรเลีย

ระยะเวลาเรียน ELICOS ขึ้นอยู่กับสองปัจจัย คือ วีซ่า และจุดประสงค์ในการเรียนในออสเตรเลีย

หลักสูตร General English ส่วนใหญ่มีตั้งแต่ 1 – 52 สัปดาห์ โดยเรียน 20 – 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าจะลงเรียนแบบไหน แต่ละโรงเรียนก็จะมีระดับความเข้มข้นของหลักสูตรให้เลือกลง เช่น พาร์ทไทม์หรือเข้มข้น (intensive) โรงเรียนส่วนใหญ่จะแบ่ง General English เป็นทุกๆ 10 สัปดาห์


บางโคนที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวก็สามารถลงเรียนภาษาได้ไม่เกิน 13 สัปดาห์ นอกจากนี้ บางโรงเรียนอาจจะมีการกำหนดระยะเวลาการเรียนของหลักสูตรไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น

 • หลักสูตร IELTS Preparation ของ PICE (Perth International College of English) ใช้เวลาเรียน 8 สัปดาห์

 • หลักสูตร English for Academic Purposes ของ The English College of Adelaide ใช้เวลาเรียน 24 สัปดาห์


ค่าเล่าเรียนของ ELICOS

ค่าเรียนของ ELICOS อยู่ระหว่าง $170 - $500 AUD ต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตร ชื่อเสียงของโรงเรียน และคุณภาพการเรียนการสอน สำหรับหลักสูตร General English ค่าเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ $200 - $350 AUD ต่อสัปดาห์


ข้อกำหนดในการสมัครเรียน ELICOS

นักเรียนทุกคนต้องสอบภาษาอังกฤษเพื่อที่ผู้สอนจะได้จัดกลุ่มนักเรียนให้สอดคล้องกับระดับภาษา และเพื่อแนะนำระยะเวลาการเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน


ประโยชน์ของ ELICOS

 1. พัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษภายในเวลาอันรวดเร็ว หลักสูตร ELICOS ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ก่อนหรือหลังเรียนจบ

 2. ได้เพื่อนใหม่จากสังคมใหม่ การเรียนภาษาอังกฤษในออสเตรเลียทำให้นักเรียนได้สร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆ กับเพื่อนร่วมชั้นหรือคนต่างชาติ ต่างภาษา ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมมากขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีคนต่างวัฒนธรรมได้ดีกว่าเดิม

 3. คุณภาพการเรียนการสอนที่เหนือชั้น ในราคาที่คุ้มค่า ประเทศอื่นๆที่สอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะปล่อยให้โรงเรียนเอกชนกำหนดการเรียนการสอนของตัวเองได้ แต่ในออสเตรเลีย รัฐบาลกลางจะเป็นผู้ควบคุมตรวจสอบมาตรฐานการสอน เนื้อหาหลักสูตร ค่าเล่าเรียน คุณภาพโรงเรียน ขนาดชั้นเรียน และสภาพแวดล้อมในแคมปัส ซึ่งทั้งผู้สอนและโรงเรียนจะต้องมีใบอนุญาตและประกาศนียบัตรรับรองจากรัฐบาล ทำให้การเรียน ELICOS ในออสเตรเลียมีคุณภาพระดับสากลอย่างแท้จริง

 4. นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษตามจังหวะเวลาของตัวเองได้ ไม่ว่าจะต้องการเรียนระยะสั้นหรือเรียนภาษาเพื่อเรียนต่อขั้นสูง หลักสูตร ELICOS มีให้ลงเรียนตั้งแต่ 1 – 52 สัปดาห์ โดยนักเรียนจะถูกจัดกลุ่มให้เรียนร่วมกับคนที่มีระดับภาษาเหมือนกันเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนแบบสูงสุด


กระบวนการสมัครเรียน ELICOS

 1. การตั้งเป้าหมายในการเรียนว่าเรียนไปเพื่อจุดประสงค์อะไร

 2. การหาโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรที่นักเรียนต้องการ

 3. การสมัครเรียน

 4. การสอบวัดระดับภาษา

 5. การจ่ายค่าเล่าเรียน

 6. การสมัครขอวีซ่านักเรียน

 7. การเดินทางมาเรียนที่ออสเตรเลีย

หลังจากเรียนจบหลักสูตร ELICOS อย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว โรงเรียนจะออกประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ซึ่งจะระบุระดับภาษาที่เราเรียนจบ สำหรับคนที่เรียนจบหลักสูตร English for Academic Purpose จะสามารถสมัครเรียนในหลักสูตรอื่นๆ กับทางแคมปัสได้เลย

5 views0 comments

Comments


bottom of page